Kartbilder från "Tillgänglighetsatlas över Västra Götaland"

Nedan hittar du de kartbilder som finns i tillgänglighetsatlasen. Alla kartor öppnas i nytt fönster och har pdf-format.

Kartor från kapitlet "Geografiska förutsättningar"

Tätorter och kommuner Västra Götaland

Infrastruktur Västra Götaland

Befolkning Västra Götaland

Arbetstillfällen Västra Götaland

Kartor från kapitlet "Infrastruktur"

X2000 stationer bil

X2000 stationer kollektivtrafik

Regionala tågstationer bil

Regionala tågstationer kollektivtrafik

Pendelparkeringar bil

Pendelparkeringar relativ tillgänglighet bil

Motorvägar bil

Vägar i nationell väghållningsplan bil

Landvetter flygplats bil

Landvetter flygplats kollektivtrafik

Kartor från kapitlet "Vård och skola"

Akutmottagningar bil

Akutmottagningar kollektivtrafik

Vårdcentraler bil

Vårdcentraler kollektivtrafik

Universitet och högskolor bil

Universitet och högskolor kollektivtrafik

Universitet och högskolor fakulteter i Göteborg bil

Universitet och högskolor fakulteter i Göteborg kollektivtrafik

Gymnasieskolor EU moped

Gymnasieskolor kollektivtrafik

Kartor från kapitlet "Kultur"

Världskulturmuseet bil

Världskulturmuseet kollektivtrafik

Akvarellmuseet bil

Akvarellmuseet kollektivtrafik

Kartor från kapitlet "Arbetsmarknad"

Arbetstillfällen inom 30 min bil

Arbetstillfällen inom 30 min kollektivtrafik

Arbetstillfällen inom 45 min bil

Arbetstillfällen inom 45 min kollektivtrafik

Arbetstillfällen inom 60 min bil

Arbetstillfällen inom 60 min kollektivtrafik

Boende inom 30 min bil

Boende inom 30 min kollektivtrafik

Boende inom 45 min bil

Boende inom 45 min kollektivtrafik

Boende inom 60 min bil

Boende inom 60 min kollektivtrafik

Högutbildade inom 30 min bil

Högutbildade inom 30 min kollektivtrafik

Högutbildade inom 45 min bil

Högutbildade inom 45 min kollektivtrafik

Högutbildade inom 60 min kollektivtrafik

Högutbildade inom 60 min kollektivtrafik

Kartor frånkapitlet "Delregional tillgänglighet"

Kommunala huvudorter bil

Kommunala huvudorter kollektivtrafik

Delregionala huvudorter bil

Delregionala huvudorter kollektivtrafik

Delregionala huvudorter skillnad i restid bil och kollektivtrafik

Göteborg bil (nuläget)

Göteborg bil (utbyggd motorväg)

Göteborg (skillnad i restid efter utbyggd motorväg)

Göteborg nuläget kollektivtrafik

Göteborg götalandsbanan kollektivtrafik

Arbetstillfällen i Ostfold fylke inom 60 min bil

Arbetstillfällen i Ostfold Fylke inom 90 min bil

Volvo Torslanda trängseleffekter bil

Centrala Göteborg trängseleffekter bil

 

uiqt|wB&uiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m