Ett konkurrenskraftigt Västra Götaland

Framsida broschyrSammanfattning: Ett konkurrenskraftigt Västra Götaland beskriver Västra Götalandsregionens arbete för tillväxt och utveckling.

Titel:
Ett konkurrenskraftigt Västra Götaland (svensk version)
 A competitive Västra Götaland (engelsk version)

Publicerad: Februari 2011 (svensk version), oktober 2011 (engelsk version)

Författare:  Regionutvecklingssekreteriatet

Publikation: Broschyr

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m