Samarbetet mellan Sverige och Norge

 

Sammanfattning: Rapporten ger en bild av samarbetsområdena mellan Sverige och Norge och de organisationer som arbetar med detta. Syftet är dock att hitta ett underlag för beslutsfattande om var de framtida samarbetsinsatserna ska läggas. Undersökningen om detta kommer att göras med hjälp av några intervjupersoner som huvudsakligen arbetar med Sverige-Norge-samarbetet på olika sätt. Förhoppningen är också att genom denna rapport att fler ska få kännedom om de organisationer som arbetar med Sverige-Norge-frågorna.

Titel: Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch

Publicerad: November 2011

Författare: Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m