Fakta & Analys 2012:4 Befolkningsprognos Västra Götaland 2011-2025

Befolkningen i Västra Götaland beräknas bli 1,73 miljoner invånare år 2025. Det är en ökning med 143 000 personer och en årlig befolkningstillväxt på 0,6 procent. Tillväxten är ett resultat av bl.a. nationella antaganden om ökad fruktsamhet och asyl- och anhörighetsinvandring de närmaste åren. Den är koncentrerad till Göteborgsregionen, viss tillväxt i Sjuhärad samt oförändrad befolkning i Fyrbodal och Skaraborg.  

Rapport 2012:4

Fakta & Analys: Befolkningsprognos Västra Götaland 2011-2025 

Fakta & Analys är en kortrapportserie från Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat. Syftet med rapportserien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Västra Götaland.

Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,  .

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m