Infrastrukturella och trafikala förutsättningar för malmtransporter i stråket Öxnered - Brofjordens hamn

Sammanfattning: I denna utredning studeras linjen Öxnered-Uddevalla-Smedberg-Lyse (Brofjorden) med målsättning att identifiera och analysera de åtgärder som krävs för att skapa infrastrukturella förutsättningar för effektiva och konkurrenskraftiga transporter till/från Brofjordens hamn till planerade gruvetableringar i Bergslagen. I kontexten har gruvbolaget Iron Ore studerats som exempel på framtida malmtransportbehov från Bergslagen för utskeppning i Brofjordens hamn.

Titel: Infrastrukturella och trafikala förutsättningar för malmtransporter i stråket Öxnered - Brofjordens hamn

Publicerad: Juli 2012

Författare: Vectura 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m