Karlsborgsbanan - Potential för framtida person- och godstransporter

Remiss till och med 31 oktober, 2012

Sammanfattning:

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland (RUN) beslutade den 18 oktober 2011 att tillsätta en utredning om bland annat potentialen för framtida person- och godstransporter på Karlsborgsbanan.

Utredningsarbetet har letts av regionutvecklingssekretariatet som också har stått för statistik, kartor och bakgrundsmaterial. Konsultbyrån Sweco Infrastructure har bidragit med analyser, beräkningar, slutsatser och i samarbete med regionutvecklings-sekretariatet satt samman rapporten. Kollektivtrafiksekretariatet, Skaraborgs kommunalförbund och de tre berörda kommunerna Skövde, Tibro och Karlsborg har deltagit vid flera referensgruppsmöten. Härigenom har kommunerna varit behjälpliga med kunskapsmaterial, lokalkännedom med mera.

Persontrafiken på Karlsborgsbanan upphörde 1986 medan godstransporterna fortsatte fram till 2005.

Underhållet på sträckan Tibro - Karlsborg drogs in 2003, vilket var ett första steg i avvecklingsprocessen. År 2008 fortsatte avvecklingen med beslut om att dels dra in underhållet också på sträckan Skövde - Tibro och dels beslutades om nedläggning av delen Tibro - Karlsborg.

Utredningen ska utgöra underlag till ett ställningstagande om framtiden för Karlsborgsbanan.

Titel: Karlsborgsbanan - Potential för framtida person- och godstransporter (remissexemplar version 7 juli, 2012)

Publicerad: Juli 2012

Huvudförfattare: Christian Bergman, Västra Götalandsregionen och Roland Petersson, Sweco

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m