Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2012

Konjunktur hösten 2011Sammanfattning: Avmattningen av konjunkturläget i Västra Götaland har stannat av och näringslivet befinner sig fortfarande i en normalkonjunktur. Trots den fortsatta osäkerheten i Europa har näringslivet en större tillförsikt nu än i höstas. Prognoserna inför hösten är ljusa och konjunkturläget tycks stärkas. Detta syns framförallt vad gäller produktion och försäljning, men även nyrekryteringen väntas komma igång igen.

Titel: Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2012

Publicerad: Maj 2012

Författare: Enheten Analys och uppföljning

Publikation: Rapport 

 

uiqt|wB&kiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m