Näringsstrukturer i KUSK-området

Sammanfattning: KUSK är en förkortning av Kunnskap, Utvikling, Statistikk og Kommunikasjon i grenseregionen.

KUSK er et INTERREG prosjekt med aktører i Vestre Götaland og Østfold. Det geografiska området som belyses med statistisk materiale er Vestre Götaland, Østfold, Akershus og Oslo. Syftet är att bidra
till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i regionen. Dette sker genom att ta fram och visualisera fakta och statistikk, utveckla egen analys- och planeringskompetens och utveckla kunskapen om förutsättningar för tillväxt i gränsregionen.

I tillegg har en også tatt med data fra Stockholm for å se om det er spesielle næringsgrener som dominerer i hovedstadene.

Statistikken som er benyttet omfatter perioden 2004 – 2009. Det er den statistikken som er lett tilgjengelig i Statnord og som er lagt inn i Statistics Explorer som har vært verktøyet som er benyttet. Dette er ingen lang tid for å se hvorledes utviklingen i arbeidsplasser er, men visse tendenser kan en se. Vi har analysert 7 næringsområder, slik det er definert av SCB. Vi har valgt å benytte den engelske betegnelsen fordi det kan skille litt på norske og svenske betegnelser. Rapporten forutsettes lestsammen med den interaktive statistikken. Da kan en se tall og utviklingen i alle kommuner innen området. Ellers viser også kartene et generelt bilde av at situasjonen i 2004 og 2009.

Innledningsvis ser vi at kompetansenivået øker i alle næringsområdene.

Titel: Näringsstrukturer i KUSK-området

Publicerad: September 2012

Författare: Projekt KUSK Temagrupp Näringsliv

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m