Nordisk gränshandel och turism 2011

Sammanfattning: Totalt gjorde norrmännen 9,5 miljoner resor till Sverige under 2011. Motsvarande siffra för danskarna var 2,9 miljoner resor och för finländarna 3,5 miljoner resor. Av de norska resorna är 2/3 dagresor med shopping som huvudsyfte.

Under 2011 handlade de norska, finska och danska turisterna i Sverige för totalt 38 miljarder kronor i detaljhandeln. 20 miljarder kommer från dagligvaruhandeln och 18 miljarder från sällanköpsvaruhandeln. Totalt motsvarar det 7 procent av omsättningen i den svenska detaljhandeln och 16 000 årsanställningar. De norska turisterna stod för den största delen av gränshandeln, med 25 miljarder.

Regionalt har den nordiska turismen och gränshandeln en mycket stor inverkan på några regioner. Effekten är som störst i de regioner som har bra kommunikationer till befolkningstäta områden i Norge.

Störst inverkan hade den nordiska turismen i Strömstad med 3,6 miljoner resor, vilket kan jämföras med Stockholms län som hade 2,6 miljoner turismbesök från de nordiska länderna år 2011. Näst
störst regional inverkan har nordisk turism i Eda med 1,2 miljoner resor.

Under intervjuperioden april-december 2011 gjordes det 9 procent, eller 1,1 miljoner, färre resor till Sverige från de nordiska länderna än under motsvarande period år 2010.

Titel: Nordisk gränshandel och turism 2011

Publicerad: 2012

Författare: HUI Research

Svensk Handel
Tillväxtverket
Region Värmland
Västra Götalandsregionen
Västsvenska Turistrådet

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m