Om kvinnor och män i Västra Götalands län - en statistikbok

FramsidaKönsuppdelad statistik ger viktiga basfakta som synliggör de olika förhållanden som kvinnor och män lever under i Västra Götalands län i dag. Materialet i denna folder och annan statistik finns på Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens hemsidor:

Titel: Om kvinnor och män i Västra Götalands län.

Publicerad: Juli 2012

Författare: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och SCB.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m