Översyn av hur företagande kan främjas ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Sammanfattning: Kontigo har på Västra Götalandsregionens uppdrag genomfört en översyn av det företagsfrämjande systemets förmåga, handlingsutrymme och utvecklingsbehov för att främja kvinnors företagande och integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Kontigo har även gett förslag på hur Västra Götalandsregionen kan arbeta för att kvinnors företangande ska integreras i det regionala tillväxtarbetet.

Titel: Översyn av hur företagande kan främjas ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Publicerad: februari 2012

Författare: Kontigo på uppdrag av Västra Götalandsregionen

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m