SOM-rapport 2012

SOM-rapport 2012Sammanfattning: Följande rapport är en del av det arbete som genomförs i syfte att följa upp Vision Västra Götaland. Rapporten har fokus på hur medborgarna uppfattar tillståndet inom en rad av de områden och frågor som Visionen behandlar. Uppföljningen av Visionen ska också ses i ljuset av utvärderingsprogrammet för Västra Götalandsregionen som Göteborgs universitet haft ansvar för sedan 1998.

Rapporten är en uppföljning av tidigare analyser: Vision Västra Götaland det goda livet – ur ett medborgarperspektiv (SOM-rapport 2009:24) samt Vision Västra Götaland Den regionala dimensionen – en gemensam region? (SOM-rapport 2011:1). Empiriskt baseras samtliga rapporter på SOM-institutets årliga befolkningsundersökning i Västsverige. Den första rapporten var en analys av Vision Västra Götaland baserad på data från 2008, följande rapport baserades på data från 2009.

Nu fortsätter arbetet med att följa upp Visionen genom att analysera befolkningens bedömningar och attityder i en rad olika frågor baserat på 2010 års västsvenska SOM-undersökning. Slutsatserna i de första rapporterna ska i viss utsträckning fungera som utgångspunkter för fördjupande analyser i årets rapport samt som bakgrund till olika analyser. Fokus för årets rapport kommer att vara socioekonomiska skillnader i samhället, det goda livet för alla? Rapporten kommer att utelämna en del frågor som analyserats tidigare och ta upp och behandla frågor som inte fördjupats i samma utsträckning.

Titel: Vision Västra Götaland - Det goda livet – för alla? (SOM-rapport nr 2012:3)

Publicerad: Mars 2012

Författare: Tobias Elmquist, SOM-institutet

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m