KUSK delrapport december 2012

KUSK delrapport 2012Sammanfattning: Relationerna mellan Norge och Sverige är viktiga för båda ländernas utveckling. Exempel är arbetspendlingen främst från Sverige till Norge, norska företagsinvesteringar i Sverige samt norrmäns konsumtion och investeringar i Sverige.

Interreg Sverige‐Norge är ett gränsöverskridande samarbete inom ramen för EU‐programmet Interreg med mål att stärka samarbete över gränser i EU och angränsande länder. Programmet stödjer projektverksamhet mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Området för Interreg Sverige‐Norge sträcker sig på båda sidor om riksgränsen från nordligaste Jämtland/Trøndelag till Västra Götalandsregionen i söder.

Projektet KUSK bedrivs inom ramen för detta program. Det pågår 2011‐2013. Svensk projektägare är Västra Götalandsregionen och norsk projektägare är Østfold Fylkeskommune. Syftet är att bidra med kunskapsunderlag för arbetet med vision och strategi för tillväxt i gränsregionen. I arbetet deltar kommuner i regionen och olika regionala organisation med ansvar inom ramen för tillväxt och utveckling. Arbetet leds av en styrgrupp med företrädare för dessa aktörer. Denna rapport är en delrapport från projektet. Den bygger på arbete i fyra temagrupper.

Titel: KUSK

Publicerad: December 2012

Författare:

Publikation: Delrapport

 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m