Maritima Kluster i Västra Götaland 2012

Maritima KlusterSammanfattning: I september 2011 påbörjade Västra Götalandsregionen en utredning tillsammans med Chalmers och Göteborgs Universitet för att utvärdera Götalands maritima strategi från 2008. Det arbetet är nu slutfört och resulterats i rapporten ”Maritima kluster i Västra Götaland”, som presenteras på en konferens på Handelshögskolan i Göteborg den 6 november.

Titel: Maritima kluster i Västra Götaland 2012

Publicerad: November 2012

Författare: Enheten Analys och uppföljning

Publikation: Rapport

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m