Rapporter och publikationer från 2013

Rapporter och publikationer från regionutvecklingssekreteriatet från 2013

Publikationer 2013

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2013

  25 november 2013

  Sammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats. Sedan den nedåtgående trenden avstannat i våras och företagen levererat optimistiska prognoser om framtiden har konjunkturkurvan nu börjat vända uppåt. Den största förbättringen märks......

 • VÄSTRA GÖTALAND 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling

  11 november 2013

    VÄSTRA GÖTALAND 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (antagen i regionfullmäktige  2013-09-24)   Remissvar på VG2020, sammanställning Läs mer www.vgregion.se/vg2020           ...

 • Report on Maritime Clusters in Västra Götaland

  03 november 2013

  Västra Götaland is the most distinctly maritime region in Sweden, with a range of different activities, as well as the largest lake in Western Europe – Lake Vänern – and the largest river in Sweden, the Göta älv. There is every reason to make good use ......

 • Slutrapport följeforskning

  03 november 2013

  Följeforskningsrapport Västra Götalandsregionens handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn   ...

 • Verdens beste naboer - Fakta om integrationen Sverige-Norge

  30 september 2013

  Faktaboken Verdens beste nabœr- världens bästa grannar- som innehåller statistik kommer från projektet KUSK, ett svenskt-norskt samarbete i en gränsregion som består av fjorton kommuner i Västra Götaland, nio i Østfold och sju i Akershus. Faktaboken......

 • Tillverkning, tjänster och tillväxt (Rapport 2013:2)

  17 september 2013

  Rapport 2013:2 Tillväxt och utveckling Under de senaste decennierna har det skett en snabb förskjutning av sysselsättning från tillverkningsindustrin till den privata tjänstesektorn. Denna utveckling har ofta framställts som ett tecken på en pågående......

 • Efter examen - vart tar studenterna vägen? En rapport om den regionala kompetensförsörjningen

  08 juli 2013

  Rapport 2013:1 Tillväxt och utveckling En förutsättning för regional tillväxt och konkurrenskraft är tillgången på rätt kompetens. Den snabba strukturomvandlingen ställer nya krav på kompetensförsörjningen samtidigt som det är stora årskullar som går i......

 • Fakta & Analys 2013:2 Befolkningsprognos Västra Götaland 2013-2025

  27 juni 2013

  Befolkningen i Västra Götaland beräknas bli 1,7 miljoner invånare år 2025. Det är en ökning med 140 000 personer och en årlig befolkningstillväxt på 0,6 procent. Ökningen är ett resultat av högt barnafödande. Den är koncentrerad till Göteborgsregionen,......

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2013

  22 maj 2013

  Sammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland är fortsatt svagt. Det har dock upphört att försvagas och konjunkturbedömningarna är sammantaget i stort sett oförändrade jämfört med höstens undersökning. Svagast är situationen för industriföretagen......

 • Vision Västra Götaland uppföljningsrapport

  18 april 2013

  Sammanfattning:  Rapporten bygger huvudsakligen på data insamlade i den västsvenska SOM-undersökningen 2011. Dessa har analyserats med utgångspunkt i tidigare undersökningar och analyserna i föreliggande rapport följer upp de analyser som presenterats ......

 • Effekter av högskolenära stöd till nyföretagande i Västsverige

  12 mars 2013

  VINNOVA och Teknikbrostiftelsen i Göteborg (nu en del av Innovationsbron) genomförde 2004 en kartläggning och analys av de företag som skapats med stöd från det högskolenära stödsystemet för nyföretagande i Västsverige. Total studerades 198 företag......

 • Jämställdhet gör skillnad

  08 februari 2013

  Handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2012-2014

 • Fakta & Analys 2013:1 Life science sektorn i Västra Götaland 2000-2010

  06 februari 2013

  Under 2011 har Västra Götalandsregionen tillsammans med VINNOVA och Region Skåne, sammanställt statistik på Life science sektorn i Sverige för perioden 2000-2010. Statistiken är hämtad från SCB och utgår från ca 700 företag som identifierats av VINNOVA......

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m