Verdens beste naboer - Fakta om integrationen Sverige-Norge

Faktabok framsida

Faktaboken Verdens beste nabœr- världens bästa grannar- som innehåller statistik kommer från projektet KUSK, ett svenskt-norskt samarbete i en gränsregion som består av fjorton kommuner i Västra Götaland, nio i Østfold och sju i Akershus.

Faktaboken beskriver olika aspekter av integrationen Sverige och Norge och vill inspirera till ett intensifierat samarbete över gränsen inom näringsliv och samhällsplanering. Boken ska också förmedla kunskap och ge användbar statistik till aktörer i tillväxt- och utvecklingsarbetet, ansvariga för planeringsfrågor, näringslivet och en intresserad allmänhet.

Publicerad: September 2013

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m