Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2013

Konjunkturrapport maj 2013Sammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland är fortsatt svagt. Det har dock upphört att försvagas och konjunkturbedömningarna är sammantaget i stort sett oförändrade jämfört med höstens undersökning. Svagast är situationen för industriföretagen medan läget för byggföretagen förbättrats något. Gemensamt för de flesta branscher är att sysselsättningen har minskat. Till hösten räknar företagen i samtliga branscher med ett rejält uppsving.

Titel: Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2013

Publicerad: Maj 2013

Författare: Enheten Analys och uppföljning

Publikation: Rapport 

 

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m