Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2013

Framsida konjunkturbarometernSammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats. Sedan den nedåtgående trenden avstannat i våras och företagen levererat optimistiska prognoser om framtiden har konjunkturkurvan nu börjat vända uppåt. Den största förbättringen märks inom industrin där lägesbedömningen indikerar normalkonjunktur. Samtliga undersökta branscher räknar med att konjunkturen fortsätter att förbättras till våren.

Titel: Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2013

Publicerad: November 2013

Författare: Enheten Analys och uppföljning

Publikation: Rapport 

 

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m