Efter examen - vart tar studenterna vägen? En rapport om den regionala kompetensförsörjningen

Rapport 2013:1
Tillväxt och utveckling

En förutsättning för regional tillväxt och konkurrenskraft är tillgången på rätt kompetens. Den snabba strukturomvandlingen ställer nya krav på kompetensförsörjningen samtidigt som det är stora årskullar som går i pension. Därför blir kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden en av de största utmaningarna i framtiden. Regionernas attraktivitet är avgörande för att kunna behålla och attrahera rätt kompetens. För att få en bättre bild av Västra Götalands attraktivitet bland unga högutbildade analyseras i denna rapport var nyutexaminerade akademiker bosätter sig efter examen.

Titel: Efter examen- var tar studenterna vägen? 
- en rapport om den regionala kompetensförsörjningen

Författare: Joakim Boström

Publicerad: Juli 2013

 

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m