Jämställdhet gör skillnad

Sammanfattning: Regeringen har tagit fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Enligt handlingsplanen ska tillväxtansvariga i länen ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för att jämställdhetsintegrera det regionala tillväxtarbetet i respektive län under 2012-2014. Syftet med den regionala handlingsplanen är att genomföra nationella och regionala jämställdhetsmål i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Handlingsplanen ska leda till ett proaktivt och strategisk arbete med jämställdhet, dvs att huvuddelen av arbetet sker på strukturell nivå och ska bidra till både jämställdhet och tillväxt.

Titel: Jämställdhet gör skillnad. Handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2012-2014

Publicerad: Februari 2013

 

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m