Vision Västra Götaland uppföljningsrapport

Visionsrapport 2011Sammanfattning: Rapporten bygger huvudsakligen på data insamlade i den västsvenska SOM-undersökningen 2011.
Dessa har analyserats med utgångspunkt i tidigare undersökningar och analyserna i föreliggande rapport följer upp de analyser som presenterats i tidigare visionsrapporter: Vision Västra Götaland det goda livet – ur ett medborgarperspektiv (SOM-rapport 2009:24), Vision Västra Götaland Den regionala dimensionen – en gemensam region? (SOM-rapport 2011:1), samt Vision Västra Götaland – Det goda livet för alla? (SOM-rapport 2012:22) 1 Empiriskt baseras samtliga rapporter på SOMinstitutets årliga befolkningsundersökning i Västsverige.

Rapporten har fokus på hur befolkningen i Västra Götaland uppfattar tillståndet inom en rad av de områden och frågor som Visionen behandlar. Befolkningens uppfattningar kopplas i analyserna samman med visionens målsättningar i så lång utsträckning som möjligt.

Titel: Vision Västra Götaland

Publicerad: Mars 2013

Författare: Josefine Bové och Jonas Hägglund, SOM-institutet

 

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m