Branschöverskridande kompetensknippen

För att fördjupa kunskapen om strukturomvandlingen och det västsvenska näringslivets styrkor har Västra Götalandsregionen och Region Halland låtit forskare vid Lunds universitet genomföra denna studie. I rapporten används en nyutvecklad metod - Skills relatedness-analys - för att beskriva och analysera Västsveriges (Västra Götalands och Hallands) näringslivsstruktur. Med denna metod studeras hur olika branscher är relaterade till varandra ur ett kompetensperspektiv. De kompetenslänkar mellan branscher som framkommer överensstämmer till viss del med traditionella uppdelningar av näringslivet, men länkarna utmanar också till viss del våra invanda föreställningar om hur näringslivet är strukturerat.

Titel: Branschöverskridande kompetensknippen - Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur

Publicerad: 2014-03-03

Författare: Martin Henning, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet i samarbete med Ljubica Nedelkoska

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m