Behovsanalys - Europeiska forsknings- och innovationssamarbeten

Rapport 2014:1

Internationella samarbeten är nödvändiga för att Västra Götaland ska klara sig bra i den globala konkurrensen om investeringar, företag, forskning och kvalificerad arbetskraft. De europeiska utvecklingsverktygen, såsom strukturfonder och forsknings- och innovationsfinansiering, bör användas på ett strategiskt och kompletterande sätt i Västra Götalands tillväxtarbete.

 För att öka kunskapen kring behoven kring en ökad medverkan i och påverkan på europeiska FoI-samarbeten, program och policy har regionutvecklingssekretariatet låtit Ramböll Management AB genomföra en analys. Behovsanalysen lyfter de drivkrafter, barriärer och stödbehov som olika aktörstyper har kopplat till ökat deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram.  Studien presenterar även tre projekt som genomförts med fokus på att öka deltagandet i EU:s forsknings- och innovationsprogram.

Titel: Behovsanalys europeiska FoI-samarbeten

Författare: Johannes Henriksson och Francisca Herodes vid Ramböll Management AB.

Publicerad: Mars 2014

 

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m