Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2014

Framsida konjunkturbarometernSammanfattning:
Det ekonomiska läget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan konjunkturen vände uppåt i höstas. Den största förbättringen märks inom handeln, där framförallt sällanköpshandeln och bilhandeln har utvecklats starkt det senast halvåret. Samtliga branscher, med undantag för transport- och logistik, befinner sig i ett normalt konjunkturläge och de flesta branscher räknar med att konjunkturen fortsätter att förbättras till hösten.

Titel: Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2014

Publicerad: Maj 2014

Författare: Enheten Analys och uppföljning

Publikation: Rapport 

 

 

uiqt|wB&kiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m