Slutrapport Scandinavian 8 Million City föreslår gemensam gränsöverskridande planering av järnvägsnätet

Projektet "The Scandinavian 8 Million City" har utrett effekterna av en utbyggnad av järnvägsnätet i sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Västra Götalandsregionen är en av många parter med deltagare från lokal och regional nivå längs hela korridoren.

Framsida rapport

Rapporten är en övergripande sammanställning av resultaten och slutsatserna från ett stort antal analyser och utredningar som genomförts inom projektets ram.

Utredarna föreslår att tågförbindelserna förbättras i tre steg-i första hand förbättra nuvarande järnvägar, i första hand genom att den sämsta delen mellan Öxnered och Halden byggs om för högre hastigheter.

 

Ladda ner

Länk till slutrapport Scandinavian 8 Million City


Läs mer

www.8millioncity.com


Kontakt

Camilla Lundén
Kommunikatör
 
Tel: 010-44 11 647
Mobil: 076-941 44 39

uiqt|wBkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5t}vlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m