Vad kan vi lära av RUM-programmet?

Titel: Vad kan vi lära av RUM-programmet?

Sammanfattning:  
Syftet är att summera gemensamma lärdomar från samverkansdelen i RUM-programmet och hur dessa kan tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet. Detta utifrån två perspektiv 1) samverkan mellan science parks och 2) samverkan mellan regional och nationell nivå.

RUM-programmet (Regionala Utvecklingsmiljöer) genomfördes av Västra Götalandsregionen med stöd av Nutek (nuvarande Tillväxtverket) mellan 2005 och 2008. Samverkansarbetet har kunnat fortsätta till slutet av 2013 genom att den delen av programmet förlängdes. Syftet med RUM-programmet var att förstärka infrastrukturen för innovation inom fordons- och transportteknologi i Västra Götaland genom satsning på de regionala innovations-/utvecklingsmiljöerna Lindholmen och Innovatum samt stimulera samverkan dem emellan.

Publicerad: Maj 2014

Författare: Kontigo AB.

 

 

 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m