KUSK delrapport: Möjligheter att ta fram en yrkesbalans Fyrbodal – Østfold

Titel: KUSK delrapport: Möjligheter att ta fram en yrkesbalans Fyrbodal – Østfold

Framsida rapportSammanfattning: 
Denna rapport är en fördjupningsstudie om möjligheter att ta fram en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold. En yrkesbalans är ett verktyg för att analysera tillgång och efterfrågan på arbetskraft på båda sidor av gränsen. Ett liknande arbete har tidigare startat i Öresundsområdet. Den har utarbetats av Sara Andersson, Arbetsförmedlingen I Sverige och Hans Ole Johnsen, Nav Østfold.

Publicerad: April 2014

Författare: Sara Andersson, Arbetsförmedlingen I Sverige och Hans Ole Johnsen, Nav Østfold.

 

 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m