KUSK delrapport: Relatedness Fyrbodal – Østfold

Titel: KUSK delrapport: Relatedness Fyrbodal – Østfold
Pilotstudie av gränsregionens ekonomiska komplementaritetsstruktur

FramsidaSammanfattning:  Syftet med projektet KUSK är att bidra med kunskapsunderlag för arbetet med vision och strategi för tillväxt i gränsregionen. I arbetet deltar kommuner i regionen och olika regionala organisation med ansvar inom ramen för tillväxt och utveckling. Arbetet leds av en styrgrupp med företrädare för dessa
aktörer. Projektet pågår 2011-2014. Svensk projektägare är Västra Götalandsregionen och norsk projektägare är Østfold Fylkeskommune.

Denna rapport är en fördjupningsstudie inom området skill relatedness, om hur kunskaper och färdigheter hos arbetskraften kan bidra till en regions omvandling och långsiktiga ekonomiska framgång. Sådana analyser har tidigare utförts för bland annat Skåne, Stockholmsregionen, Amsterdam/Rotterdam, Saarland och Västra Götaland-Halland. Denna pilotstudie är den första crossborder studien.

Publicerad: Mars 2014

Författare: Martin Henning Karl-Johan Lundquist
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet i samarbete med Ljubica Nedelkoska

 

 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m