Västsverige och den nya ekonomiska geografin I

Sammanfattning: Vad spelar geografin för roll för ekonomisk utveckling? För Västsverige? Varför växer stora regioner i allmänhet snabbare än mindre? Varför är inte all ekonomisk verksamhet jämnt utspridd och finns överallt? Utvecklingen har gett ett nytt forskningsområde som sammanfattas med begreppet "Den nya ekonomiska geografin NEG". Rapporten innehåller grundläggande genomgång av teorin för en Ny Ekonomisk Geografi (NEG) samt en genomlysning av Västsveriges funktionella regioner. Utredningen togs fram under 2003 av Temaplan AB. April 2005.

Titel: Västsverige och den nya ekonomiska geografin I

Publicerad: April 2005.

Författare: Temaplan AB.

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m