Konjunkturbarometern för Västsverige hösten 2005 och våren 2006

Sammanfattning: Konjunkturbarometern för Västsverige hösten 2005 och våren 2006.

Titel: Konjunkturbarometern för Västsverige hösten 2005 och våren 2006

Publicerad: November 2005

Författare: Västra Götalandsregionen, SCB och Region Halland.

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m