Västsverige och den nya ekonomiska geografin II

Sammanfattning: Uppdatering av grundläggande data med kommentarer baserat på SCB:s nya officiella indelning av lokala arbetsmarknadsregioner i Sverige (LA2003).

Titel: Västsverige och den nya ekonomiska geografin II

Publicerad: Augusti 2005

Författare:  Rapporten har sammanställts av Alf Brydolf-Berg vid Temaplan. Tomas Ekberg vid regionutvecklingssekretariatet har varit projektledare för Västra Götalandsregionen.

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m