Befolknings- och sysselsättningsutveckling i Västra Götaland 2005

Sammanfattning: Befolkningen i Västra Götaland ökade under 2005 med 6 500 personer. Utvecklingen skiljer sig dock avsevärt mellan olika delar av Västra Götaland. Tillväxten är fortsatt stark men få nya jobb skapas.

Titel: Befolknings- och sysselsättningsutveckling samt situation på arbetsmarknaden

Publicerad: Februari 2006

Författare: Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen

 

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m