Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005

Sammanfattning: Entreprenörskapsbarometern är ett verktyg för att mäta attityder bland unga till företagande. Undersökningen omfattar ett representativt urval på ca 4000 personer i Västra Götaland mellan 18 till 30 år. Sammanfattningsvis visar rapporten att  tre av fyra personer i åldrarna 18-30 år i Västra Götaland kan tänka sig att bli egna företagare. Allra mest positiva är ungdomar födda utanför Sverige. 28 procent av 18-30-åringarna anser att skolan uppmuntrar till företagande. Betydligt fler män än kvinnor kan tänka sig att bli företagare. En betydligt större andel av de utlandsfödda kan tänka sig att vara företagare jämfört med de svenskfödda.

Titel: Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005

Publicerad: Maj 2006

Författare:  Den slutliga rapporten är sammanställd av Mats Granér.

Publikation: Rapportserie, 2006:2.

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m