Vem är företagare i Västra Götaland?

Sammanfattning: Företagarfrekvensen är lägre i Västra Götaland än i riket som helhet. 6,6 procent av de sysselsatta är företagare – en procentenhet lägre än riks­genomsnittet. Rapporten visar på intressanta aspekter angående till exempelt kvinnligt företagande, företagarfrekvens bland utlandsfödda och typen av företagande i Västra Götaland.

Titel: Vem är företagare i Västra Götaland?

Publicerad: Februari 2006

Publikation: Rapportserie, 2006:3

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m