Befolknings- och sysselsättningsutveckling 2006

Sammanfattning: Befolkningen i Västra Götaland ökade under 2006 med 10.000 invånare till 1.538.000. För femte året i rad visar såväl födelsenetto, inflyttning från andra delar av Sverige samt inflyttning från utlandet positiva värden. Efter ett antal år med jobblös tillväxt blev 2006 en vändpunkt. Omkring 17.000 nya jobb skapades netto i Västra Götaland.

Titel: Befolknings- och sysselsättningsutveckling samt situationen på arbetsmarknaden

Publicerad: Februari 2007

Författare:  Tomas Ekberg, regionutvecklingssekretariatet

Publikation: PM 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m