Design för alla

Sammanfattning: Landsbygdsbutikerna i Västra Götaland först i Sverige med inventering av tillgängligheten. Syftet med projektet var att ta fram en utbildningsmodell och metod för design för alla i butik samt bemötande av kunder med olika funktionsnedsättningar för att integreras i Utvecklingsprogrammet för Kommersiell service på landsbygden i Västra Götaland, beslutat av regionstyrelsen 2004-05-04.
Programmet pågick under perioden 2004 – 2007. Modellen och metoden ska vara generellt applicerbar
på andra ställen i Sverige.

Titel: Design för alla - Utveckling av utbildningsmodell och metod för mer tillgängliga butiker.

Publicerad: Januari 2007

Författare: Västra Götalandsregionen (regionutvecklingsnämnden och handikappkommittén) tillsammans med den samlade handikapprörelsen i Västra Götaland (HSO, DHR, VGDL och SRF), Föreningen Landsbygdshandelns Främjande (FLF) och Länsstyrelsen Halland.

Publikation: Rapport.

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m