Dynamiskt tillväxtkapital Rapport 1

Sammanfattning: Projektet Dynamiskt tillväxtkapital syftar till att undersöka och utveckla det sociala kapitalet i fyra kommuner i Västra Götalandsregionen: Mariestad, Lidköping, Götene och Vårgårda. Frågorna som präglar den inledande fasen av projektet har fokuserat på hur det sociala kapitalet kommer i uttryck i kommunerna och vilka likheter och skillnader som finns emellan dem.

Titel: Dynamiskt tillväxtkapital Rapport 1

Publicerad: 2007

Författare: Doktorand Bert-Ola Bergstrand, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ställt samman rapporten. Ansvariga för rapporten Torkel Andersson, Västra Götalandsregionen, Per-Eric Ullberg Ornell, Lidköpings kommun och Thomas Polesie, Handelshögskolan.

Publikation: Rapport.

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m