FoU för tillväxt i Västra Götaland

Sammanfattning: Rapport som tagits fram i dialog och samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut i Västra Götaland. 

Titel: FoU för tillväxt i Västra Götaland
- En kartläggning av regionens forsknings- och utvecklingskompetens i relation till EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration 2007-2013.

Publicerad:  Augusti 2007

Författare:  Materialet har utarbetats i dialog med akademi och forskningsinstitut i Västra Götaland. Följande parter har lämnat underlag till sammanställningen:

 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Göteborgs Universitet
 • SLU i Skara
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • IT-universitetet
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • IVF Industriforskning och utveckling AB
 • IFP Research
 • SIK Institutet för livsmedel och bioteknik
 • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (avd. i
  Göteborg)
 • Imego Institutet för mikroelektronik i
  Göteborg
 • Viktoriainstitutet
 • VTI Statens väg- &
  transportforskningsinstitut
 • Arbetslivsinstitutet Väst

Publikation: Rapport

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m