Forskning och utveckling inom Västra Götalands näringsliv

Sammanfattning: Ett globalt näringsliv med stark innovationskraft har varit en av de främsta förklaringarna till den starka tillväxten, utvecklings- och attraktionskraft Västra Götaland har visat under det senaste decenniet. Detta bekräftas av statistik som visar att företag med verksamhet i Västra Götaland satser betydligt mer på forskning och utveckling än de två övriga storstadslänen i Sverige. Även vid en jämförelse av FoU-intensitet med övriga regioner i Europa placerar sig Västra Götalands näringsliv i det absoluta toppskicket. Denna rapport analyserar orsakerna till Västra Götalands framstående position.

Titel: Forskning och utveckling inom Västra Götalands företag

Publicerad: 2007:06

Författare:  Christian Bergman, analytiker på regionutvecklingsskreteriatet.

Publikation: Rapportserie 2007:06

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m