Jämindex 2006

Sammanfattning: En rangordning av kommuner i Västra Götaland efter skillnader mellan kvinnor och män samt tidsserier för 15 variabler.

Titel: Jämindex 2006

Publicerad: April 2007

Författare:  Christina Christiansson, enheten för analys och uppföljning

Publikation: Rapportserie 2007:04

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m