Konjunkturbarometern för Västsverige hösten 2007 och våren 2008

Sammanfattning: Från rapportens förord: "Den högkonjunktur som etablerats i Västsverige under våren i år inte bara består, utan har även förstärkts något under hösten. De västsvenska företagens uttalade optimism och förväntningar har således infriats ännu en gång. Den finansiella oro som tidvis dominerat den ekonomiska scenen de senaste månaderna har tydligen inte satt några större spår hittills i efterfrågeutvecklingen för det västsvenska näringslivet. De negativa inslagen i företagens rapportering är även denna gång begränsade."

Titel: Konjunkturbarometern för Västsverige hösten 2007 och våren 2008

Publicerad: November 2007

Författare: Västra Götalandsregionen, SCB och Region Halland.

Publikation: Rapport.

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m