Synpunkter och förslag inför regeringens forskningsproposition 2008

Sammanfattning: Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen har sammanställt synpunkter och förslag inför regeringens forskningsproposition 2008. Att ytterligare stärka den internationella konkurrenskraften i Västra Götalands forsknings- och innovaitonssystem, är en prioriterad insats i det regionala tillväxtprogrammet. Regeringens kommande forskningsproposition spelar en viktig roll i det arbetet.

Titel: Synpunkter & förslag inför regeringens forskningsproposition 2008 

Publicerad: Januari 2007

Författare:  Västra Götalandsregionen

Publikation: Rapport.

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m