Innovationssystemet i Västra Götaland

Sammanfattning: En analys av utbud och efterfrågan. Denna rapport bidrar till ökad kunskap om innovationssystemets aktörer, målgrupper och samverkansmönster. Syftet är att ge ett kunskapsunderlag för att ytterligare förbättra innovationssystemets kvalitet, effektivitet och tillgänglighet.

Titel: Innovationssystemet i Västra Götaland.

Publicerad: Maj 2008

Författare: Rapporten har sammanställts av FBA på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Publikation: Rapportserie 2008:02

 

  

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m