Är vi på väg mot en jämställd regionförstoring?

Sammanfattning: Rapporten är ett underlag för Västra Götalandsregionens arbete med investeringsplaneringen för transportinfrastrukturen för åren 2010-2020. Den är en del
i förberedelsen inför åtgärdsplaneringen så att jämställdhetsperspektivet bättre ska
kunna tillgodoses. Rapporten riktar sig i första hand till beslutsfattare inom
transportsystemet.

Titel: Är vi på väg mot en jämställd regionförstoring? Fler män än kvinnor pendlar men kvinnorna står för ökningen.

Publicerad: Oktober 2008

Författare: Maria Larsson, Regionutvecklingssekretariatet 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m