Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2008 och våren 2009

Sammanfattning: Konjunkturläget i Västsverige försämras snabbt, visar Konjunkturbarometern för Västsverige som bygger på enkäter till 1 100 företag. Nedgången berör hela Västsverige och alla branscher. Den totala produktionen minskar under andra halvåret i år och företagens planer pekar på en väsentlig minskning av sysselsättningen det närmaste halvåret.

Titel: Konjunkturbarometer för Västsverige, hösten 2008 och våren 2009.

Publicerad: November 2008

Författare: Västra Götalandsregionen, SCB och Region Halland.

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m