Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2008

Sammanfattning: Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2008 samt aktuell OH-serie.
Rapporten visar det aktuella konjunkturläget samt företagens förväntningar inför det kommande halvåret. Den senaste mätningen från hösten 2007 visade på en bred konjunkturuppgång i Västsverige men barometern för våren 2008 visar på ett trendbrott i den ekonomiska utvecklingen.

Titel: Konjunkturbarometer för Västsverige, våren och hösten 2008.

Publicerad: maj 2008

Författare: Västra Götalandsregionen, SCB och Region Halland.

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m