Kultur och upplevelsesektorn i Västra Götaland

Sammanfattning: Studien är en kartläggning av utvecklingen av utvecklingen i regionen gällanden sysselsättning, företagande, entreprenörskap och utbildningar på kulturområdet under perioden 2000-2005. Studien visar bl a att sysselsättningen har ökat under perioden, att tillväxttakten av antalet företagare är högre jämfört med regionen som helhet samt att könsfördelningen är jämnare och andelen utrikes födda är större jämfört med andra branscher.

Titel:  Kultur och upplevelsesektorn i Västra Götaland. En studie av syssels'ättning, förteag och entreprenörskap och utbildningar 2000-2005.

Publicerad: Juli 2008

Författare: Fil. dr. Daniel Hallencrantz, Pol.mag. Pär Lindquist och Fil.dr Kartsen Lundequist vid Intersecta AB. Projektledare på Västra Götalandsregionen var Annika Ottosson. 

 

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m