Landsbygd och stad i Västra Götaland

Omslag - Landsbygd och stadSammanfattning: Landsbygd och stad i Västra Götaland är en kartläggning och analys av befolkning och näringsliv per tätort. Analysen har fokus på regionen och dess delar utifrån befolkningens bosättning i tätorter av olika storlek och utanför tätort. Befolkningen studeras med avseende på ålder, utbildning, inkomster, totala lönesummer och kön. Näringslivet beskrivs genom sysselsättning per bransch och arbetställen per bransch och storleksklass (antal sysselsatta). Bilaga 7 med tabeller finns publicerad separat (se länk i högerspalten).

Titel: Landsbygd och stad i Västra Götaland - Kartläggning och analys av befolkning och näringsliv per tätort

Publicerad: Februari 2008

Författare:  Rapporten är framtagen vid regionutvecklingssekretariatet av Magdalena Naploszek. Bilaga 4 har framställts av Ulla Sjögren. Ansvarig för arbetet har varit Christina Christiansson. Samverkansgruppen för landsbygdsprogrammet har utgjort referensgrupp.

 

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m