Omvärld 2008

Omslag - omvärld 2008Sammanfattning: Rapporten är ett sätt att bidra till en ökad förståelse bland fler för Västsveriges viktiga utvecklingsfrågor. Omvärld 2008 innehåller tre delar: internationella jämförelser, nedslag i ett urval av trender och tendenser lokalt och regionalt och presentation av strategiska utvecklingsfrågor.

Titel: Omvärld 2008

Publicerad: Juni 2008

Författare: Regionutvecklingssekretariatet

Publikation: Rapportserie 2008:03

 

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m