Quality of life as a location factor for highly qualified people

Sammanfattning: En jämförande internationell studie som behandlar frågor om vikten av attraktivitet, faktorer för detta och hur Göteborg och Västsverige står sig vid en internationell jämförelse? Finns det ett regionalt samband mellan attraktivitet, regional utveckling, tillväxt och välfärd? Rapporten är skriven på engelska och har förord på svenska.

Titel: Västsverige/Göteborg: Quality of life as a location factor for highly qualified people

Publicerad: December 2008

Författare: Prof. Dr. Urs Müller och Dr. Andrea Wagner, BAK Basel Economics

 

 

uiqt|wBuwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m